Huisreglement

Wanneer u een kraam huurt gaat u akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden en huisregels.
1.  In principe wordt alleen aan de particulier een kraam verhuurd als die particulier verklaart géén bedrijfsmatige handel te zullen drijven op de Vliegveldmarkt Twente en dat dus ook niet doet.
2.  Het verkopen en/ of tentoonstellen van oude of nieuwe wapens, levend have, illegale goederen en brandgevaarlijk stoffen of artikelen is niet toegestaan.
3.  Per verhuurde kraam of ruimte ontvangt iedere huurder twee toegangskaarten, geldig tot 09.00u.
4.  Een reservering dient uiterlijk 8 dagen voor aanvang van het evenement geannuleerd te worden. Bij een te late annulering wordt 75% van het verschuldigde deelnamegeld in rekening gebracht.
5.  Iedereen die zich niet gedraagt volgens de reglementen van de organisatie, kan direct van het terrein worden verwijderd.
6. Het verkopen of ter hand stellen van dranken en/of spijzen en nieuwe goederen is niet toegestaan.
7. De huurder kan nimmer de verhuurder dan wel de organisatoren van Vliegveldmarkt Twente
         verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor welke geleden schade dan ook.
8.  Alle kramen moeten uiterlijk 09.00u zijn ingericht en dienen uiterlijk een uur na sluitingstijd te zijn opgeruimd. Het tussentijds aanvoeren van materialen na 09.00u is niet toegestaan.
9.  Het is aan geen enkele huurder toegestaan zijn kraam of plaats aan derden te verhuren.
10. Iedere huurder is verplicht zijn kraam schoon op te leveren. Niet verkocht goederen weer
meenemen.
11. Wij staan niet toe dat er tijdens Vliegveldmarkt Twente reclame, publiciteit of propaganda wordt gemaakt voor bedrijven, verenigingen, stichtingen en of politieke groeperingen.
12. Het is ten strengste verboden om nieuwe goederen en/of gestolen goederen te verkopen. Bij
geconstateerde overtreding van deze regel dient u onmiddellijk de kraam af te bouwen en volgt
verwijdering van het terrein zonder restitutie van de huursom.
13. Per kraam mag u met max. 2 personen de opbouw van uw kraam verzorgen. Hiervoor dient u de kaartjes aan uw pachtbewijs te gebruiken.
14. Het is ten strengste verboden om uw kaartje aan derden te verkopen of na te maken.
15. De entreekaarten aan het inschrijfbewijs zijn uitsluitend geldig tussen de daarop vermelde opbouwtijden.
16. Het enige juiste en geldige nummer is het kraamnummer op uw inschrijfbewijs.
17. Het is niet toegestaan om voor 17.00u uw kraam af te bouwen.
18. U dient overgebleven goederen weer mee te nemen. U kunt dus niets in storten of achterlaten. Eventuele schoonmaak- of stortkosten worden doorberekend!
19. Het is verboden om te roken tijdens de (op- en afbouw van de) markt.
Share our website